Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

aktualności

Wybudowano nowy kanał w ulicy Majdan w Puławach

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Wodociągi Puławskie” Sp. z o.o. jako Inwestor, w miesiącu czerwcu bieżącego roku, zakończyło budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Majdan w Puławach.
Prace budowlane rozpoczęły się w listopadzie ubiegłego roku i były prowadzone w ramach realizowanego przez MPWiK projektu pn.: Międzygminny system wodno – ściekowy w ramach aglomeracji Puławy”. Zadanie wykonano zgodnie z Planem rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Wodociągi Puławskie Spółka z o.o. w Puławach na lata 2009÷2013 w tab.2 poz.B-8.

Sieć kanalizacji sanitarnej o długości 640m, wykonana została z rur PVC o średnicy 200mm. Na trasie kolektora umieszczono 31 studni rewizyjnych i przyłączeniowych. Dla uniknięcia nadmiernego zagłębienia sieci, zastosowano dwie przepompownie ścieków z systemem łączności bezprzewodowej do dyspozytorni przy ulicy Skowieszyńskiej. Zagłębienie kolektora uwzględnia możliwość włączenia istniejących domów mieszkalnych, zlokalizowanych na działkach przylegających do ulicy Majdan.

Skanalizowanie ulicy Majdan pozwoli na przyłączenie kolejnych mieszkańców miasta do Oczyszczalni Ścieków, wyeliminuje przydomowe szamba, podniesie wartość nieruchomości i ich atrakcyjność dla nowych inwestorów.
projekt i realizacja: .e.y.c.