Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

aktualności

Nowy regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Informujemy, że od 8 listopada 2011 r. obowiązuje nowy „Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków” określający zasady prowadzenia i warunki korzystania z usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Miasto Puławy. Przedmiotowy regulamin uchwalony został Uchwałą Nr XII/145/11 podjętą w dniu 29 września 2011 r. przez Radę Miasta Puławy w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego Nr 163 pod poz. 2617.
projekt i realizacja: .e.y.c.