Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

aktualności

Projekt budowy sieci wod-kan w osiedlu Włostowice w sektorach CD + FGH I+II

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Wodociągi Puławskie” Sp. z o.o. zleciło wykonanie projektów sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w osiedlu Włostowice w sektorze CD i FGH I + II w Puławach do Biura Projektów Budownictwa Komunalnego sp. z o.o. które złożyło najkorzystniejsza ofertę.
Obszar objęty projektowaniem przedstawia poniższy mapa:Projektowanie zostało zakończone w listopadzie 2011r i było wykonywane zgodnie z Planem rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Wodociągi Puławskie Spółka z o.o. w Puławach na lata 2010÷2014. W 2011r. zaprojektowane zostały następujące sieci: - sieć wodociągowa w sektorze CD o łącznej długości ok. 838,5 m oraz w sektorze FGH I + II o długości ok. 2296,5 m.

Lokalizację przedmiotowej sieci wodociagowej przedstawiają 2 poniższe schematy:- sieć kanalizacji sanitarnej w sektorze CD o łącznej długości ok. 998,2 m oraz w sektorze FGH I+II o długości ok. 2499 m. Lokalizację przedmiotowej sieci kanalizacji sanitarnej przedstawiają 2 poniższe schematy:W celu uniknięcia nadmiernego zagłębienia zaprojektowana została również jedna przepompownia ścieków. Zaprojektowane sieci będą umożliwiały pobór wody i odprowadzanie ścieków (z poziomu zera budynku) przez istniejących i przyszłych mieszkańców osiedla Włostowice w ww. sektorach. Instrukcja postępowania w celu wydania warunków na włączenie do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dostępna jest na naszej stronie internetowej tutaj.
projekt i realizacja: .e.y.c.