Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

aktualności

Bezwykopowy remont kanału sanitarnego w rejonie ulicy Włostowickiej

Zakończono renowację odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Włostowickiej w Puławach wzdłuż łachy wiślanej.

Zastosowano bezwykopową technologię polegającą na formowaniu wewnątrz istniejącego kanału nowej utwardzonej rury o grubości ścianki 27,7mm. Całkowita długość zmodernizowanego kanału Ø800mm wynosi 792,5m.

W zakresie zadania wykonano renowację 15 szt. istniejących studni kanalizacyjnych. Renowacja kanału ma wpływ na zmniejszenie kosztów przedsiębiorstwa poprzez zmniejszenie infiltracji wód gruntowych do naszego systemu kanalizacyjnego i oczyszczalni.
projekt i realizacja: .e.y.c.