Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

aktualności

Budowa sieci wod-kan w osiedlu Włostowice

Dnia 05.07.2012r. podpisano umowę na wykonanie sieci wodociągowej (1 152,5mb) i kanalizacji sanitarnej (1 084,9mb) w osiedlu Włostowice w sektorach CD i FGH. Budowę prowadzi firma : „Zakład Instalacji Przemysłowych i Sanitarnych Jan Pastwa” z Lublina. Obecnie trwają prace przy budowie kanalizacji sanitarnej w sektorze CD w zakresie projektowanego pasa drogowego, stanowiącego przedłużenie ul. Kowalskiej. Planowane zakończenie robót listopad 2012r.
projekt i realizacja: .e.y.c.