Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

aktualności

Budowa sieci wod-kan w osiedlu Piaski Włostowickie

Pierwsza ulica w osiedlu Piaski Włostowickie, oznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego symbolem KD3 została uzbrojona w sieć wodociągową o długości 136mb oraz odcinek sieci kanalizacji sanitarnej o długości 115mb, który umożliwił odbiór ścieków z nowobudowanych budynków wielorodzinnych. Kolejne ulice będą uzbrajane zgodnie z planem inwestycyjnym i zapotrzebowaniem inwestorów budownictwa mieszkaniowego.
projekt i realizacja: .e.y.c.