Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

aktualności

Budowa sieci wod-kan w osiedlu Górna-Kolejowa etap III

W ramach tego etapu rozpoczęto realizację dwóch inwestycji j.n:
1. budowa sieci wodociągowej w ul Górnej –przedłużenie istniejącego wodociągu
Zgodnie z posiadanym pozwoleniem na budowę rozpoczęto budowę wodociągu żeliwnego Dn 100mm, L=194mb realizowanego siłami własnymi MPWiK „Wodociągi Puławskie” Sp. z o.o. Planowany termin zakończenia m-c październik 2012r.
2. budowa sieci wod kan w ul Jednacza.
Inwestycja finansowana jest przez MPWiK „Wodociągi Puławskie” Sp. z o.o., realizowana z Zarządem Inwestycji Miejskich w Puławach jako wspólna inwestycja celu publicznego w ramach zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy pasa drogowego ul. Jednacza wraz z uzbrojeniem. Wykonawcą tej inwestycji jest Zakład Instalacji WOD-KAN Dygas Sp. J., ul. Malczewskiego 8, 27-310,Ciepielów. Planowany termin zakończenia m-c listopad 2012r.
projekt i realizacja: .e.y.c.