Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

aktualności

Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Baczyńskiego

Zakończono prace budowlane polegające na budowie odcinka sieci wodociągowej w ul. Baczyńskiego. W dniu 05.11.2012r. odbył się odbiór końcowy i przekazanie do eksploatacji wybudowanego odcinka wodociągu. W zakresie zadania inwestycyjnego zrealizowanego siłami własnymi MPWiK "Wodociągi Puławskie" Sp. z o.o. wybudowano 74mb wodociągu DN110, z czego około 53mb wykonano metodą przewiertu sterowanego (HDD) przy zastosowaniu rur z PE. Nowy fragment sieci zwiększył niezawodność dostaw wody i umożliwił wyłączenie z eksploatacji odcinka przewodu wodociągowego będącego w złym stanie technicznym, przebiegającego przez teren prywatny.
projekt i realizacja: .e.y.c.