Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

aktualności

Budowa sieci wod-kan w osiedlu Górna-Kolejowa etap III

1 - Zakończono budowę sieci wodociągowej w ul. Górnej – przedłużenie istniejącego wodociągu. W dniu 17.10.2012r. odbył się odbiór końcowy i przekazanie do eksploatacji wybudowanego odcinka wodociągu.
W zakresie zadania inwestycyjnego zrealizowanego siłami własnymi MPWiK "Wodociągi Puławskie" Sp. z o.o. wybudowano 194mb wodociągu z żeliwa sferoidalnego Dn100 sięgającego do granicy miasta. Wykonany zakres sieci wodociągowej umożliwia dostawę wody dla terenów położonych przy wyżej wymienionej ulicy. Instrukcja postępowania w celu włączenia do sieci wodociągowej dostępna jest na naszej stronie internetowej tutaj.

2 – Trwa budowa sieci wod-kan w zakresie ul. Jednacza, której wykonawcą jest Zakład Instalacji WOD-KAN Dygas Sp. J. Planowany termin zakończenia m-c listopad 2012.
projekt i realizacja: .e.y.c.