Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

aktualności

Konferencja – Forum Samorządowe

W dniu 9 listopada 2012 r. w Puławskim Parku Naukowo-Technologicznym w Puławach odbyła się Konferencja – Forum Samorządowe poświęcone promocji projektu „Międzygminny system wodno-ściekowy w ramach aglomeracji Puławy”.
Celem konferencji było przedstawienie i zaprezentowanie na forum samorządowym Projektu „Międzygminny system wodno-ściekowy w ramach aglomeracji Puławy” w ramach działania 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

W konferencji udział wzięli m.in. przedstawiciele władz samorządowych Powiatu Puławskiego, gminy Miasto Puławy, gminy Końskowola, gminy Żyrzyn, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, spółek komunalnych oraz przedstawiciele Beneficjenta.
projekt i realizacja: .e.y.c.