Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

aktualności

Zamierzenia dotyczące budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Opani oraz sieci wodociągowej w ul. Adamczewskiego i Zdebika w os. Piaski II

Dnia 19.11.2012r. uzyskaliśmy decyzję pozwolenia na budowę znak AB.6740.9.876.2012 dotyczącą budowy kanału sanitarnego w ul. Opani oraz częściowo w ul. Zdebika i Adamczewskiego w os. Piaski II.
Po uzyskaniu przez ZIM analogicznego pozwolenia na budowę sieci wod-kan w trybie specustawy dla odcinków w ww. ulicach i po przepisaniu tej decyzji na nasze Przedsiębiorstwo planujemy w przyszłym roku budowę sieci wod-kan w przedmiotowym terenie.
projekt i realizacja: .e.y.c.