Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

aktualności

Budowa sieci wodociągowej w ul. Kołodzieja w os. Piaski II

Zakończono budowę sieci wodociągowej w ul. Kołodzieja (1.1KL). W dniu 06.12.2012r. odbył się odbiór końcowy i przekazanie do eksploatacji wybudowanego odcinka wodociągu. W zakresie zadania inwestycyjnego zrealizowanego siłami własnymi MPWiK "Wodociągi Puławskie" Sp. z o.o. wybudowano 240mb wodociągu z żeliwa sferoidalnego Dn100. Wykonany zakres sieci wodociągowej umożliwia dostawę wody dla terenów położonych przy wyżej wymienionej ulicy. Instrukcja postępowania w celu włączenia do sieci wodociągowej dostępna jest na naszej stronie internetowej tutaj.
projekt i realizacja: .e.y.c.