Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

aktualności

Budowa sieci wod-kan w os. Włostowice I etap zakończona

Zakończono I etap budowy sieci wod-kan w os. Włostowice w sektorach CD i FGH I+II w Puławach. W dniu 27.11.2012r. odbył się odbiór końcowy i przekazanie do eksploatacji wybudowanego wodociągu i kanalizacji sanitarnej.
W zakresie zadania inwestycyjnego wykonano 1163mb sieci wodociągowej i 1085mb kanalizacji sanitarnej w ulicach:
  • przedłużenie ul. Kowalskiej (026KZ, 027KZ, 028KZ),
  • boczna Kowalskiej (070KD),
  • ul. Norblina (10KL, 15KL, 16KL),
  • boczna Norblina (067KD),
  • ul. Romów (11KL),
  • ul. Niezapominajki (41KD, 42KD),
  • ul. Piękna (7KL, 8KL),
  • boczna ul. Pięknej (6KD).

Wykonany zakres sieci wod-kan umożliwia dostawę wody i odbiór ścieków dla ww. ulic. Instrukcja postępowania w celu włączenia do sieci wodociągowej dostępna jest na naszej stronie internetowej tutaj.

Kolejne ulice os. Włostowice będą wyposażane w sieci wod-kan zgodnie z planem inwestycyjnym i zapotrzebowaniem inwestorów budownictwa mieszkaniowego.
projekt i realizacja: .e.y.c.