Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

aktualności

Budowa sieci wodociągowej w ul. Zdebika i Adamczewskiego w os. Piaski II

Zakończono budowę brakujących odcinków sieci wodociągowej we fragmentach ul. Zdebika i Adamczewskiego wraz z połączeniem ich z istniejącymi wodociągami w tych ulicach.

W dniu 02.08.2013r. odbył się odbiór końcowy i przekazanie do eksploatacji wybudowanych odcinków wodociągu. W zakresie zadania inwestycyjnego zrealizowanego siłami własnymi MPWiK "Wodociągi Puławskie" Sp. z o.o. wybudowano łącznie 87,5mb wodociągu z żeliwa sferoidalnego Dn100. Wykonany zakres sieci wodociągowej zapewnia dwustronną dostawę wody dla terenów położonych przy wyżej wymienionych ulicach.
Instrukcja postępowania w celu włączenia do sieci wodociągowej dostępna jest na naszej stronie internetowej tutaj.
projekt i realizacja: .e.y.c.