Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

aktualności

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla os. Górna – Kolejowa

Zakończono budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Jednacza, Górnej i drodze o roboczej nazwie 26KL w os. Górna - Kolejowa.

W dniu 23.08.2013r. odbył się odbiór końcowy i przekazanie do eksploatacji wybudowanych odcinków sieci wod-kan. W zakresie zadania inwestycyjnego zrealizowanego przez Zakład Instalacji WOD-KAN Dygas Sp. J., ul. Malczewskiego 8, 27-310 Ciepielów, wybudowano łącznie 443,5mb kanału z PVC DN200 i 233mb wodociągu DN100 oraz 206,5mb wodociągu DN150. Wykonany zakres umożliwia obsługę wod-kan dla mieszkańców i przedsiębiorstw zlokalizowanych przy ww. ulicach.
Pozostałe niewykonane odcinki kanalizacji i wodociągu w os. Górna - Kolejowa zostaną wykonane zgodnie z planem inwestycyjnym, dostępnością terenu i zapotrzebowaniem inwestorów.
Instrukcja postępowania w celu włączenia do sieci kanalizacyjnej dostępna jest na naszej stronie internetowej tutaj.
projekt i realizacja: .e.y.c.