Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

aktualności

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul Opani, Zdebika i Adamczewskiego w os. Piaski II

Zakończono budowę sieci kanalizacyjnej w ul. Opani, Zdebika i Adamczewskiego w os. Piaski II.

W dniu 16.10.2013r. odbył się odbiór końcowy i przekazanie do eksploatacji wybudowanego odcinka kanalizacji sanitarnej. W zakresie zadania inwestycyjnego zrealizowanego przez firmę „WOD-GAZ" T. i B. Sekita Spółka Jawna, ul. Składowa 18, 24-100 Puławy, wybudowano 402,5mb kanału z PVC DN200. Wykonany zakres umożliwia odbiór ścieków od mieszkańców i przedsiębiorstw zlokalizowanych przy ww. ulicach.
Pozostałe niewykonane odcinki kanalizacji i wodociągu w os. Piaski II zostaną wykonane zgodnie z planem inwestycyjnym, dostępnością terenu i zapotrzebowaniem inwestorów.
Instrukcja postępowania w celu włączenia do sieci kanalizacyjnej dostępna jest na naszej stronie internetowej tutaj.
projekt i realizacja: .e.y.c.