Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

aktualności

Informacja o przedłużeniu aktualnej taryfy

Informujemy, że dotychczas obowiązująca na terenie Gminy Końskowola taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków została przedłużona na okres od dnia 1 kwietnia 2015 r. do dnia 30 czerwca 2015 r. i jest do pobrania TUTAJ.
projekt i realizacja: .e.y.c.