Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

aktualności

Po raz ósmy Certyfikat "przedsiębiorstwo Fair Play" dla MPWiK Puławy

27 listopada 2015 r. na uroczystej Gali w Warszawie Spółka otrzymała po raz ósmy Certyfikat Jakości Biznesu „Przedsiębiorstwo Fair Play" 2015. Za wieloletnie przestrzeganie zasad fair play Spółka uhonorowana została także Złotym Laurem Programu Promocji Kultury Przedsiębiorczości.
Program „Przedsiębiorstwo Fair Play" to przedsięwzięcie, w którym oceniane są wszystkie aspekty działalności firmy, uwzględniające między innymi sposób i styl prowadzenia przedsiębiorstwa, a nie tylko jego wyniki ekonomiczne czy jakość produktów. Zadaniem programu jest promowanie etyki w działalności gospodarczej rozumianej jako zespół norm rzetelnego postępowania we wzajemnych relacjach przedsiębiorców z klientami, kontrahentami, pracownikami, wspólnikami, społecznością lokalną, a także władzą lokalną i państwową.

Tytuł „Przedsiębiorstwo Fair Play" jest przede wszystkim wyróżnieniem dla pracowników naszej firmy, którzy ciężko pracują na wyniki firmy oraz jej wizerunek wśród naszych klientów. Przyznany certyfikat jest dowodem na to, że przestrzegamy zasad etycznych, uczciwości kupieckiej, wszelkich zasad prawnych, terminowo wywiązujemy się ze zobowiązań oraz dbamy o środowisko.

projekt i realizacja: .e.y.c.