Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

aktualności

Informacja o nowej taryfie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Informujemy, że na podstawie art. 24 ust. 8 i 9 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 139) z dniem 01.01.2016 roku zostaje wprowadzona nowa taryfa obowiązująca od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. Taryfa do pobrania jest TUTAJ.
projekt i realizacja: .e.y.c.