Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

aktualności

Dofinansowanie do budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej

Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość uzyskania dofinansowania do budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Miasto Puławy ze środków finansowych, które zostały przewidziane w budżecie miasta na 2016 r.
Wnioski oraz szczegółowe informacje dostępne na stronie internetowej Urzędu Miasta Puławy: http://www.um.pulawy.pl/artykul/5298_5704.html

Osoba udzielająca informacji:
Anna Kamela
Wydział Ochrony Środowiska
Urząd Miasta Puławy
tel. 81 458 61 30
projekt i realizacja: .e.y.c.