Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

aktualności

Informacja o uruchomieniu Polecenia Zapłaty

MPWiK "Wodociągi Puławskie" Sp. z o.o. w Puławach informuje, że wprowadziło nową bezpłatną usługę Polecenie Zapłaty.
Usługa Polecenie Zapłaty jest dostępna dla wszystkich Państwa, którzy posiadają umowę podpisaną z MPWiK „Wodociągi Puławskie" Sp. z o.o. w Puławach na świadczenie usług w zakresie dostarczania wody i/lub odprowadzania ścieków.

Więcej informacji znajduje się pod adresem:
http://http://www.mpwik.pulawy.pl/polec-zaplaty.html
projekt i realizacja: .e.y.c.