Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

aktualności

Informacja o wymianie wodomierzy głównych na terenie gminy Końskowola

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Wodociągi Puławskie" Sp. z o.o. w Puławach informuje, że w miesiącach marzec, kwiecień i maj 2017r., na terenie Gminy Końskowola prowadzona będzie wymiana wodomierzy głównych. Prace będą wykonywane przez pracowników firmy „WODAR1 Monika Karkuszewska", działającą na rzecz naszej spółki. Pracownicy firmy posiadają stosowne upoważnienia w tym zakresie, wydane przez naszą spółkę. Prosimy Państwa o umożliwienie dostępu do wodomierzy w celu sprawnego montażu.
projekt i realizacja: .e.y.c.