Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

aktualności

Informacja o rozpoczęciu bezwykopowej wymiany kanału sanitarnego w ulicach Czartoryskich i Piaskowej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Piłsudskiego w Puławach

Informujemy, że rozpoczęliśmy bezwykopową wymianę kanału sanitarnego w ulicach Czartoryskich i Piaskowej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Piłsudskiego w Puławach. W celu zminimalizowania uciążliwości w komunikacji i ruchu drogowym, część prac będzie prowadzona w porze nocnej. Roboty będą prowadzone sukcesywnie na wybranych odcinkach oraz zakończą się w lipcu bieżącego roku.
Mieszkańców prosimy o wyrozumiałość i zapewniamy, że wprowadzona organizacja robót, przyczyni się do skrócenia okresu modernizacji kanału.
projekt i realizacja: .e.y.c.