Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

aktualności

Rozstrzygnięcie konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego

          Informujemy iż, w związku z ogłoszonym w dniu 07.06.2017 r. konkursem na wybór brokera ubezpieczeniowego dla MPWIK „Wodociągi Puławskie" Sp. z o.o. w Puławach, w wyniku przeprowadzonego dwuetapowego postępowania oceny ofert jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez podmiot działający pod firmą:
MENTOR S.A. z siedzibą w Toruniu przy ul. Szosa Chełmińska 177-181.
Dziękujemy wszystkim firmom za złożenie ofert i udział w postępowaniu konkursowym.
projekt i realizacja: .e.y.c.