Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

aktualności

INFORMACJA O ROZPOCZĘCIU MODERNIZACJI SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. PIŁSUDSKIEGO (IZABELLI – CZARTORYSKICH) ORAZ MODERNIZACJI SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. PIŁSUDSKIEGO (CZARTORYSKICH - ZIELONA) W PUŁAWACH” – ETAP I

W dniu 04.09.2017r rozpoczęliśmy prace związane z modernizacją sieci wodociągowej w ul. Piłsudskiego z fragmentami w ulicach Kołłątaja, Czartoryskich, Piaskowej i Centralnej. W celu zminimalizowania uciążliwości w komunikacji i ruchu drogowym, większość robót zostanie zrealizowane w technologii bezwykopowej. Roboty będą prowadzone sukcesywnie na wybranych odcinkach oraz przewiduje się, że będą zakończone na przełomie października i listopada bieżącego roku. Za powstałe utrudnienia przepraszamy.
projekt i realizacja: .e.y.c.