Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

aktualności

Modernizacja sieci i przyłączy wodociągowych oraz rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Filtrowej

         Informujemy, że w miesiącu kwietniu, bezpośrednio po ustąpieniu warunków zimowych, jako pierwsze zadanie w 2018 roku rozpoczniemy roboty budowlane w zakresie sieci wod.-kan. w ulicy Filtrowej. Zakres robót zawiera rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w niezbędnym fragmencie tej ulicy oraz budowę nowej sieci wodociągowej, a następnie wyłączenie z eksploatacji istniejącego wodociągu w psie drogowym.
         Prowadzenie robót związanych z przełączeniem odbiorców naszych usług z istniejącej do nowej sieci wodociągowej będzie związane z planowanymi krótkotrwałymi przerwami w dostawie wody, o których z całą pewnością będziemy informować mieszkańców. Krótkotrwałe niedogodności związane z prowadzeniem robót i planowanymi przerwami w dostawie wody w perspektywie zapewnią ciągłość dostaw wody, poprzez zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia awarii i w konsekwencji nieplanowanych przerw w dostawie wody dla mieszkańców.
projekt i realizacja: .e.y.c.