Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

aktualności

"Kanalizacja sanitarna w ul. Kilińskiego - Piasecznica" w Puławach - informacja o zakończeniu prac

Informujemy, że w miesiącu kwietniu zakończyły się prace polegające na budowie kanału sanitarnego Ø 250 mm w ul. Kilińskiego na odcinku od istniejącej studni w ul. Kilińskiego w kierunku ul. Piasecznica o długości 77,0 m.
Wykonawcą robót była firma Przedsiębiorstwo Budowlano Usługowe „TEKAM" Spółka z o.o., ul. Norblina 68, 24-100 Puławy.

Mieszkańców znajdujących się w zasięgu nowobudowanej sieci zachęcamy do skorzystania z usług naszego Przedsiębiorstwa-Spółki. Zasady przyłączania do sieci wod-kan wraz z niezbędnymi formularzami znajdują się na naszej stronie internetowej w zakładce „Biuro Obsługi Klienta".
projekt i realizacja: .e.y.c.