Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

aktualności

Informacja dotycząca obsługi klienta

KOMUNIKAT
Zarządu Spółki
dla Klientów Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
„Wodociągi Puławskie" Spółka z o.o. w Puławach

Informujemy, że od 04 maja 2020 r. czynna będzie kasa spółki oraz uruchomione zostanie jedno stanowiskodo bezpośredniej obsługi klienta. Jednocześnie apelujemy o stosowanie się do bieżących wytycznych i zaleceń Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Przypominamy, że bezpieczeństwo całego społeczeństwa zależy od każdego z nas.                                                                                                           
Zarząd
MPWiK „Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o. w Puławach
projekt i realizacja: .e.y.c.