Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

aktualności

Dostawa i montaż dwóch instalacji fotowoltaicznych o mocy 49,95 kWp każda

Szanowni Państwo,

     Z przyjemnością informujemy, że w dniu 09.12.2022 r. Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Wodociągi Puławskie" Sp. z o.o. w Puławach podpisał z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie umowę pożyczki na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Dostawa i montaż dwóch instalacji fotowoltaicznych o mocy 49,95 kWp każda".
  • Instalacja nr 1 „na gruncie" na terenie oczyszczalni ścieków przy ul. Komunalnej 7 w Puławach
  • Instalacja nr 2 na dachu budynku warsztatowego przy ul. Skowieszyńskiej 51 w Puławach
    Planowany koszt przedsięwzięcia to 336 000,00zł z terminem realizacji do 30.12.2022 r.


WFOSIGW
projekt i realizacja: .e.y.c.