Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

aktualności

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI ZAKOŃCZONE

Szanowni Państwo,
 
informujemy, iż w dniu 5 lipca 2023 r. Rada Nadzorcza Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów              i Kanalizacji "Wodociągi Puławskie" Spółka z o.o.z siedzibą w Puławach zakończyła postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.
W efekcie przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego, na stanowisko Prezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji "Wodociągi Puławskie" Spółka z o.o.z siedzibą w Puławach powołano Pana Dariusza Dąbrowskiego, który obejmie powyższe stanowisko od 11 lipca 2023 r.
Jednocześnie, w związku z powyższą decyzją, wygasł mandat członka zarządu Pana Wiesława Duklewskiego powołanego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki na czas prowadzonego postępowania kwalifikacyjnego.
projekt i realizacja: .e.y.c.