Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

Archiwum przetargów

Ogłoszenie o zamówieniu

Data publikacji ogłoszenia: 12.4.2012r.
Termin składania ofert: 23.5.2012r. - 11:00
Termin otwarcia ofert: 23.5.2012r. - 11:30

Specyfikacja:

Uwaga! Zamawiający w dniu 25.04.2012 dokonał zmiany szaty graficznej SIWZ oraz załączników, poprzez dodanie loga POIiŚ i FS.

Przebieg postępowania:

projekt i realizacja: .e.y.c.