Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

Archiwum przetargów

projekt i budowa sieci kanalizacji sanitarnej

Puławy: Zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Młynki, Wronów, Opoka, Witowice wraz z rurociągiem tłocznym z Osin do Wronowa realizowanego w ramach projektu pn.: „Międzygminny system wodno-ściekowy w ramach aglomeracji Puławy” - współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - Kontrakt nr 11
Ogłoszenie o zamówieniu - Dziennik Urzędowy data zamieszczenia 21.08.2012r.

Specyfikacja:

Aktualizacja z dnia 17.09.2012r.

Brakujące elementy SIWZ (17.09.2012r.):

Załączniki w formie edytowalnej (uwzględniające zmiany do SIWZ z 17.09.2012r.):

Zamawiający w załączniku nr 3 do PFU wymienił rysunek nr 7

Aktualizacja z dnia 19.09.2012r.

Przebieg postępowania:

projekt i realizacja: .e.y.c.