Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

Archiwum przetargów

2010-03-30 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w pasach drogowych os. Piaski II w ulicach:1KD, 2KX, 2KD, 3KX, 4 KX, 3.1 KD, 2.1 KL, 2.2 KL, 4.1 KD, 4.2 KD, 1.3 KL, 1.4 KL i 1.2 KL, 5KD ze spływem do ulicy Kołodzieja, część ul. 4.3 KD ze spływem do ulic

projekt i realizacja: .e.y.c.