Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

Archiwum przetargów

2011-09-07 | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pod nazwą: Przebudowa (modernizacja) Oczyszczalni Ścieków w Puławach w zakresie zespołów kogeneracyjnych oraz odsiarczalni biogazu

projekt i realizacja: .e.y.c.