Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

Archiwum przetargów

2011-10-11 | Odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych odpadów ściekowych kod 19 08 05 produkowanyuch na oczyszczalni ścieków w Puławach ul. Komunalna 35

projekt i realizacja: .e.y.c.