Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

Archiwum przetargów

2012-03-09 | Sukcesywna dostawa armatury wodociągowo-kanalizacyjnej pogrupowanej w ośmiu częściach dla MPWiK "Wodociągi Puławskie” Sp. z o.o. w Puławach wraz z dopuszczeniem do składania ofert częściowych, przez okres 12 m-cy

projekt i realizacja: .e.y.c.