Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

Archiwum przetargów

Zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Wola Osińska i Chrząchów kontrakt nr 8

Ogłoszenie o zamówieniu - Dziennik Urzędowy data zamieszczenia 08.02.2013r.
Zmiana terminu składania ofert do dnia 03.04.2013r. do godz. 10.00, otwarcie ofert o godz. 10.15

Specyfikacja:

Załączniki w formie edytowalnej:


Przebieg postępowania:

Zmiana ogłoszenia

07.03.2013r.:
08.03.2013r.:

Odpowiedzi na zapytania

Zmiana treści specyfikacji

Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

projekt i realizacja: .e.y.c.