Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

Archiwum przetargów

Przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w zakresie gospodarki ściekowej oraz gazowo-energetycznej Kontrakt nr 7.4.1 - Etap I

Ogłoszenie o zamówieniu - Dziennik Urzędowy data zamieszczenia 09.02.2013r.
Zmiana terminu składania ofert do dnia 15.04.2013r. do godz. 10.00, otwarcie ofert o godz. 10.30

Specyfikacja:

Załączniki w formie edytowalnej:
Przebieg postępowania:

projekt i realizacja: .e.y.c.