Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

Archiwum przetargów

WDROŻENIE SYSTEMU ZDALNEGO ODCZYTU WODOMIERZY W OPARCIU O WYPRACOWANY WZORZEC NA WDROŻENIE NA POTRZEBY MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI „WODOCIĄGI PUŁAWSKIE” SP. Z O.O. W PUŁAWACH


Ogłoszenie o zamówieniu

Zmiana terminu składania ofert do dnia 01.07.2013r. do godz. 10.00, otwarcie ofert 01.07.2013r. o godz. 10.30 


Część I IDW
Część II – Opis Przedmiotu Zamówienia
Część III – Wzór Umowy

Przebieg postępowania:

Zmiana ogłoszenia

06.06.2013r.:

 

Odpowiedzi na zapytania

Zmiana treści specyfikacji

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

projekt i realizacja: .e.y.c.