Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

Archiwum przetargów

WDROŻENIE SYSTEMU MONITORINGU SIECI WODOCIĄGOWEJ I SIECI KANALIZACYJNEJ DLA POTRZEB MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI "WODOCIĄGI PUŁAWSKIE" SP. Z O.O. W PUŁAWACH

Ogłoszenie
Specyfikacja

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
projekt i realizacja: .e.y.c.