Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

Archiwum przetargów

Ogłoszenie o koncesji na usługę pod nazwą "Puławy: Koncesja na pełnienie funkcji Operatora Infrastruktury Puławskiej Sieci Światłowodowej będącej własnością Gminy Miasta Puławy"


30.06.2014r.

Ogłoszenie
projekt i realizacja: .e.y.c.