Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

Archiwum przetargów

Zadanie I: „Budowa sieci wodociągowej Młynki, Witowice, Opoka i Chrząchów” – Kontrakt nr 9.1 Zadanie II: ,,Podłączenie do sieci wodociągowej w miejscowościach Młynki, Witowice, Opoka i Chrząchów”

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja:

Część I - IDW

Część II:

1. Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego dla Zadania 1

2. Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego dla Zadania 2


Część III:

1. Opis przedmiotu zamówienia dla Zadania 1

2. Opis przedmiotu zamówienia dla Zadania 2


Załączniki w formie edytowalnej:

Załączniki do IDW

Przebieg postępowania:

Zmiana treści SIWZ NR 1

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


projekt i realizacja: .e.y.c.