Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

Archiwum przetargów

Część A: Dostawa minikoparki do obsługi kanalizacji wraz z przyczepą do jej przewożenia Część B: Dostawa dwóch pojazdów do obsługi kanalizacji

Ogłoszenie o zamówieniu

Zmiana ogłoszenia

Zmiana ogłoszenia
(Zmiana terminu składania ofert: 24.03.2015r. do godz. 10.00, otwarcie ofert 24.03.2015r. godz. 10.30)

Zmiana ogłoszenia (Zmiana terminu składania ofert: 14.04.2015r. do godz. 10.00, otwarcie ofert 14.04.2015r. godz. 10.30)

Specyfikacja:

Część I - IDW

Część II - Wzór umowy:

Część III - Opis przedmiotu zamówienia:

Załączniki w formie edytowalnej:
  • Załączniki do IDW (Formularz oferty wraz z załącznikami nr 1A, 1B i 2B do oferty są nieaktualne. W związku ze zmianami specyfikacji zmodyfikowane załączniki znajdują się pod odpowiedzią na pytanie z dnia 20.03.2015r.)

Przebieg postępowania:

Odpowiedzi na pytania

Załącznik nr 1A09.02.2015r.

11.02.2015r.

25.02.2015r.

27.02.2015r.

20.03.2015r.

Zmodyfikowane załączniki do SIWZ (w wersji edytowalnej)

Zmiana treści SIWZ

18.02.12015r.

25.02.2015r.

27.02.2015r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części B postępowania o unieważnieniu w części A

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

projekt i realizacja: .e.y.c.