Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

Archiwum przetargów

„WDROŻENIE SYSTEMU ZDALNEGO ODCZYTU WODOMIERZY DLA AGLOMERACJI PUŁAWY NA POTRZEBY MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI „WODOCIĄGI PUŁAWSKIE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W PUŁAWACH”

Ogłoszenie o zamówieniu - Dziennik Urzędowy

Specyfikacja:

Część I - IDW
Część II - Opis przedmiotu zamówienia
Część III - Wzór umowy

Przebieg postępowania:

Odpowiedzi na zapytania

Formularz oferty w formie edytowalnej zaktualizowany na dzień 28.04.2015r.

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Informacja o unieważnieniu postępowania

projekt i realizacja: .e.y.c.