Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

Archiwum przetargów

Dostawa minikoparki do obsługi kanalizacji wraz z przyczepą do jej przewożenia

Ogłoszenie

Specyfikacja

Przebieg postępowania:

Odpowiedzi na pytania wykonawców

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


projekt i realizacja: .e.y.c.