Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

Archiwum przetargów

WDROŻENIE SYSTEMU ZDALNEGO ODCZYTU WODOMIERZY W OPARCIU O WYPRACOWANYWZORZEC NA WDROŻENIE NA POTRZEBY MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW IKANALIZACJI „WODOCIĄGI PUŁAWSKIE” SP. Z O.O. W PUŁAWACH

Ogłoszenie o zamówieniu - Dziennik Urzędowy

Specyfikacja:

Część I - IDW
Część II - Opis przedmiotu zamówienia
Część III - Wzór umowy

Przebieg postępowania:

Odpowiedzi na zapytania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


projekt i realizacja: .e.y.c.