Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

Archiwum przetargów

Dostawa materiałów promocyjnych i informacyjnych związanych z realizacją Projektu p.n.: „Ograniczenie strat i poprawa jakości dostaw wody w mieście Puławy”

Zaproszenie do składania ofert

Oferta - Załącznik 1

Formularz cenowy

Umowa

Przebieg postępowania:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


projekt i realizacja: .e.y.c.