Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

Archiwum przetargów

Sukcesywna dostawa oleju napędowego i oleju opałowego lekkiego przez okres 36 miesięcy

Ogłoszenie

Specyfikacja

Przebieg postępowania:

Odpowiedzi na zapytania i zmiana treści SIWZ

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


projekt i realizacja: .e.y.c.