Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

Archiwum przetargów

Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla potrzeb laboratorium

Ogłoszenie

Zapytanie ofertowe

Przebieg postępowania:

Wyjaśnienie zapytana ofertowego

Wyjaśnienie i zmiana treści zapytana ofertowego

Zmiana ogloszenia i załączniki w wersji edytowalnej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


projekt i realizacja: .e.y.c.