Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

Archiwum przetargów

„Modernizacja sieci wodociągowych w Puławach metodą crackingu – etap I" w ulicach Jaworowej, Niemcewicza, Wróblewskiego, Piłsudskiego, Dęblińskiej i Sienkiewicza.

Informujemy, że w miesiącu maju zakończyliśmy roboty budowlane dotyczące modernizacji sieci wodociągowej w ul. Sienkiewicza.
Obecnie trwają prace polegające na wymianie sieci wodociągowej wraz z uzbrojeniem w ul. Jaworowej na odcinku od ul. Piaskowej w kierunku ul. Niemcewicza.
Równolegle trwają roboty związane z wymianą sieci wodociągowej w ul. Niemcewicza, Wróblewskiego oraz Dęblińskiej.
Prowadzone działania wiążą się z planowanymi krótkotrwałymi przerwami w dostawie wody, o których z całą pewnością będziemy informować mieszkańców. Krótkotrwałe niedogodności związane z prowadzeniem robót i planowanymi przerwami w dostawie wody w perspektywie zapewnią zminimalizowanie strat spowodowanych przez wycieki oraz poprawę ciągłość dostaw wody, poprzez zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia awarii i w konsekwencji nieplanowanych przerw w jej dostawie dla mieszkańców.
projekt i realizacja: .e.y.c.